Adres strony:  http://www.visualcommunication.pl/pg/pl/content/biznes_i_ludzie/porada_od_pipt.html

Porada od PIPT

Polska Izba Przemysłu Targowego (PIPT) opracowała i opublikowała informację w formie porady w sprawie oszustw dotyczących wysyłki ofert wpisów do katalogów targowych. Od wielu lat PIPT wraz z UFI (Światowym Stowarzyszeniem Przemysłu Targowego) i AUMA (Stowarzyszenie Niemieckiego Przemysłu Targowego) odnotowują skargi od organizatorów targów i ich wystawców odnośnie oszustw polegających na oferowaniu wpisów do katalogów targowych od nieuczciwych i niewiarygodnych wydawców. Firmy te, takie jak International Fairs Directory czy Expoguide, ponownie rozpoczęły swoją aktywność przed samym otwarciem targów po epidemii. Fałszywi wydawcy oferują organizatorom i wystawcom wpisy do elektronicznych, nieoficjalnych katalogów w okresie przygotowań do targów, które kryją w sobie ukryte informacje zapisane małą, słabo widoczną czcionką, a których treść może skutkować nałożeniem na firmę wystawcy długoterminowych zobowiązań finansowych. Działania te to nie tylko straty finansowe dla organizatorów, ale również podważenie wiarygodności i reputacji całego przemysłu targowego. Dlatego też, przy wykorzystaniu dokumentacji kilkuset przypadków oszustw zebranej przez organizację AUMA, informacja od PIPT ma uświadomić wystawców o możliwym zagrożeniu zostania ofiarą takiego oszustwa, jak również pomóc tym, którzy zetknęli się z taką sytuacją. Organizacja podpowiada, jak rozpoznać niewiarygodne efekty, co zrobić w przypadku otrzymania takiej oferty lub jak postępować w przypadku zapłacenia za niewiarygodny wpis.

« poprzedni   |   następny » « wróć