Kalendarium

12-14.11.2019 · InPrint, Monachium

20-21.11.2019 · Retail Show, Warszawa

20-22.11.2019 · Fast Textile, Warszawa

11-14.02.2020 · ISE, Amsterdam

12-14.02.2019 · RemaDays, Nadarzyn

All Inclusive. Rozmowa z Wiceprezesem Flexvision, Konradem Pawlakiem.

Data publikacji: kwiecień 2011

Obserwując zmiany, jakie zachodzą na rynku nośników cyfrowych, można zauważyć wzrost wymagań i świadomości ze strony klientów oraz spadek liczby dostawców, którzy są w stanie sprostać wymogom technologicznym i biznesowym. Większość dystrybutorów i producentów koncentruje swoją uwagę na samym procesie sprzedaży. Jednak dla klienta liczy się głównie kompleksowość. O integracji

usług towarzyszących sprzedaży ekranów opowiada Konrad Pawlak, wiceprezes Flexvision.

 

VC - W ostatnim czasie rozpoczęliście współpracę z firmą Screen Network. Jak do niej doszło?

 

KP - Musimy cofnąć się o 12 miesięcy, gdy prowadziliśmy rozmowy z jednym z funduszy venture capital, który był skłonny zainwestować w planowane przez nas projekty integracji sprzętu i oprogramowania digital signage. Przeprowadzane wspólnie analizy rynku doprowadziły nas do firmy Screen Network, która już wtedy była największym podmiotem segmentu reklamy Digital out of Home w Polsce. Nawiązaliśmy kontakt w najlepszym możliwym momencie, gdyż nasz klient rozpoczynał właśnie proces selekcji dostawców dla projektu Tesco LED. Nasza strategia działalności, zakładająca kontrolę i rozwój procesów produkcji kontraktowej, logistyki i dystrybucji oraz serwisu, wygrała z działaniami marketingowymi bazującymi na markach uznanych producentów podzespołów LED. Potrafiliśmy przekonać klienta, że znajomość specyfiki produktu, zaplecze technologiczne i doświadczenie oraz wiedza kluczowych pracowników zapewniają bezpieczeństwo inwestycji większe niż nawet najlepsza „marka” komponentów - zwłaszcza, gdy dotyczy tylko jednego z wielu elementów kompleksowego systemu elektronicznego. W zespole projektowym Screen Network mieliśmy okazję współpracować z profesjonalnymi inżynierami elektronikami, zarówno z Polski, jak i z zagranicy.

 

VC - Czego dokładnie dotyczy współpraca z firmą Screen Network?

 

KP - Przedmiotem kontraktu jest kompleksowa realizacja projektu budowy największej w Europie Środkowo – Wschodniej profesjonalnej sieci ekranów LED. Świadczone przez nas usługi obejmują pełny łańcuch dostaw, od wyboru technologii pod kątem wymagań klienta, przez integrację systemu, aż po długoletni serwis całej sieci.

 

VC - Jak to wygląda w praktyce?

 

KP - W warstwie technologicznej projekt obejmuje wybór technologii i komponentów, dostosowanie parametrów urządzeń do wymagań biznesowych oraz analizę techniczną wymagań prawnych. Wstępnie wybrane rozwiązania zostały poddane analizie DfX w celu zapewnienia możliwie najłatwiejszej integracji poszczególnych elementów sieci i usług.
W kwestii jakości odpowiadamy za pełny cykl działań zapewniających zgodność produktów
z bardzo szczegółową specyfikacją. W fabrykach dostawców nadzorujemy procesy kontroli wejściowej komponentów kupowanych, procesy produkcji diod oraz kontroli wyjściowej,
w Polsce natomiast – nadzorujemy procesy kontroli wejściowej produktów, pełne testy funkcjonalne i pomiary pod kątem zgodności ze specyfikacją. W części logistycznej odpowiadamy za selekcję i wybór dostawców, którzy potrafią pracować w modelu ODM
i EMS (odpowiednio: Original Design Manufacturer i Electronics Manufacturing Services). Do naszych obowiązków należy projekt i kompleksowa realizacja całości rozwiązań logistycznych. Od zakupu komponentów tworzonej sieci przez zarządzanie transportem
i magazynowaniem, procedury celno-podatkowe, aż po proces instalacji i uruchomienia.

 

VC - Czym wyróżnia się Państwa przedsięwzięcie na tle realiów rynku i branży?

 

KP - Jednym z głównych fundamentów i wyróżników tego projektu jest obsługa serwisowa.
We współpracy z producentami urządzeń i partnerami zewnętrznymi zbudowaliśmy profesjonalny plan obsługi serwisowej, który bazuje na sprawdzonych rozwiązaniach z branży IT i Telekomunikacyjnej. Nasze działania są szczegółowo opisane poprzez rozbudowany system kluczowych i mierzalnych wskaźników KPI (Key Performance Indicator), stanowiących podstawę profesjonalnej umowy SLA (Service Level Agreement). Jednym z narzędzi, które wdrażamy w związku z realizacją projektu jest FlexTrace - wysoce skalowalny system PLM (Product Lifecycle Management), który pozwoli nam na śledzenie historii każdego z komponentów sieci. Każdy pojedynczy moduł LED, zasilacz, wentylator, czy dysk twardy posiadać będą unikalny numer seryjny i pełną historię zakupów, kontroli, pomiarów oraz napraw. 

 

VC - Ile ekranów zostanie zainstalowanych i w jakiej lokalizacji?

 

KP - W pierwszym etapie projektu zainstalujemy, skonfigurujemy i uruchomimy 40 ekranów LED,  każdy o powierzchni 50m2 i rastrze fizycznym 16mm. W przypadku realizacji kontraktu dla Screen Network ekrany umiejscowione będą głównie na parkingach hipermarketów Tesco i kluczowym aspektem będzie jak najlepsza ekspozycja materiału reklamowego zarówno dla odwiedzających hipermarket, jak i dla osób przejeżdżających. W trakcie planowania i  realizacji każdego projektu instalacji nośników zawsze staramy się wystąpić w roli podmiotu doradczego. Niezmiernie istotną kwestią jest umiejscowienie ekranu przy uwzględnieniu wielu czynników: z jednej strony nośnik reklamowy winien być odpowiednio widoczny, ustawiony na odpowiedniej wysokości, czy pod odpowiednim kątem, z drugiej zaś - nie może poprzez emitowanie dynamicznych obrazów stwarzać zagrożenia dla osób kierujących pojazdami, czy być uciążliwym dla mieszkańców okolicznych budynków mieszkalnych. Kluczowe dla powodzenia inwestycji jest to, aby ekran LED współgrał
z otoczeniem, a nie dominował wzbudzając protesty społeczeństwa. Niejednokrotnie firma Flexvision nie zrealizowała projektu, odradzając potencjalnemu Klientowi instalacji
w wybranej lokalizacji. Stoimy na stanowisku, że ignorancja w tym zakresie w dłużej perspektywie czasu zaszkodzi nie tylko otoczeniu, ale przede wszystkim inwestorowi i firmie stawiającej nośnik, dlatego też bardzo ważną kwestią pozostaje właściwy dobór lokalizacji, wielkość ekranu, spełnianie parametrów w zakresie jasności.

 

VC - Kto może być zainteresowany reklamą?

 

KP - Skala pionierskich rozwiązań stosowanych przez naszego klienta sprawia, że rynek nośników LED po raz pierwszy w historii będzie alternatywą lub znaczącą częścią kompleksowych kampanii reklamowych dotychczas realizowanych przez główne media i branżę outdooru tradycyjnego. Mimo prób stowarzyszania i łączenia się przez właścicieli pojedynczych nośników branża ta ciągle traktowana jest jako forma ambient-marketingu. Rozwiązania zastosowane przez Screen Network sprawiają, że po raz pierwszy w Europie Środkowo – Wschodniej powstanie sieć nośników LED, która jest jednorodna, centralnie zarządzana, wiarygodna i bezpieczna dla reklamodawców oraz posiadająca szczegółowo zdefiniowane grupy docelowych odbiorców. Sieć ta spełniać będzie wszystkie wymagania stawiane mediom Premium przez najbardziej uznane marki.

 

VC - Jak Pana zdaniem będzie wyglądał rynek digital signage w przyszłości?

 

KP - Obserwując zmiany, które zachodzą na rynku możemy łatwo zaobserwować, że powoli kończy się okres boomu związanego trochę z efektem owczego pędu i nie zawsze dobrze przemyślanych decyzji inwestycyjnych. Rynek ewidentnie dojrzewa, wzrastają wymagania
i świadomość klientów, których liczba równocześnie maleje. Maleje również liczba dostawców, którzy są w stanie sprostać coraz wyższym wymaganiom technologicznym
i biznesowym. Wszystko to wskazuje na postępującą profesjonalizację branży, co jest zgodne
z obraną przez nas strategią. Rynek rozwiązań LED powoli staje się jedną z wiodących gałęzi przemysłu elektronicznego. Z kolei rynek dostawców i integratorów rozwiązań sektora nośników cyfrowych, upodabnia się do dojrzałych biznesowo i technologicznie branż IT i telekomunikacyjnej. Przykładem tego kierunku jest wprowadzenie przez Flexvision dedykowanych umów SLA. Prowadzimy rozmowy z klientami, którzy oczekują SLA i twardych dowodów na posiadanie zasobów, które pozwolą wypełnić zapisy tych umów.

 

VC – Mocno trzymamy kciuki za realizację projektu i dziękujemy za rozmowę.

 

 

« poprzedni   |   następny » « wróć

Komentarz miesiąca

Niech żyje subwersywność, czyli potencjał krytycznego myślenia!

Francuski filozof Roland Barthes w 1980 roku retorycznie pytał: „Czy najlepszą subwersją nie jest ta, która zniekształca kody, zamiast jest niszczyć?“. Subwersja zachodzi zwykle w relacji do praktyk „zawłaszczania” (ang. appropriation), ściśle związanych ze strategiami sztuki krytycznej. Te strategie sprawdzają się jednak również w relacji do komunikacji wizualnej i reklamowych kampanii.

Reklama