Kalendarium

01-03.02.2023 · RemaDays, Nadarzyn

23-26.05.2023 · FESPA, Monachium

05-07.09.2023 · Warsaw Print Tech Expo, Nadarzyn

Pozytywne prognozy

© denstu

Firma dentsu opublikowała badanie światowego rynku reklamy Global Ad Spend Forecast, z którego wynika, że po regresie z 2020 odnotował on znaczące wzrosty, a i prognozy na rok w większości przypadków 2022 zdają się zapowiadać pozytywnie. Do najszybciej rozwijających się rynków reklamy w 2022 będą należeć Indie (wzrost 14,6%), Stany Zjednoczone (14,0%) i kraje CEE (11,4%). Według przeprowadzonego badania, kwota, którą reklamodawcy z całego świata przeznaczą na reklamę w 2022, wyniesie 745 miliardów dolarów, co stanowi o 117,2 miliarda więcej niż w okresie przed wybuchem pandemii. Największą wartość przyniesie reklama digitalowa, której przewidywany udział w rynku wyniesie 55,5%. Jest to również sygnał dominacji form cyfrowych nad tradycyjnymi formami reklamy, co w dużej mierze przyspieszyła pandemia. Po reklamie digitalowej plasuje się reklama telewizyjna, której wartość w 2022 roku szacowana jest na 197,8 miliarda dolarów, a która z roku na rok będzie stopniowo spadać, stanowiąc w 2024 roku 24,9% całego rynku (w 2019 roku było to 32,7%). Według Global Ad Spend Forecast, w 2022 roku wzrośnie wartość reklamy kinowej i OOH, analogicznie o 23,4 oraz 12,8 procent. Po trudnym okresie związanym z pandemią, eksperci szacują, że reklama kinowa ustabilizuje się dopiero w 2024 roku (wartość reklamy kinowej w 2019 roku wynosiła 3,6 miliarda dolarów, a w 2024 ma wynosić 2,9 miliarda). Z kolei branża OOH w kolejnych dwóch latach odnotuje spadek dynamiki wzrostu - w 2023 roku będzie to 2,7%, a w 2024 - 1,9%. W 2022 roku spadnie również wartość reklamy prasowej. O 2% wzrośnie natomiast reklama radiowa. W podziale na poszczególne gałęzie przemysłu, w 2022 roku największy wzrost odnotuje branża turystyczna (10,3%) oraz branża automotive (7,6%).

Jak wynika z badania, duży wpływ na reklamę w 2022 roku będą miały odbywające się w I kwartale międzynarodowe wydarzenia, takie jak Zimowe Igrzyska Olimpijskie i Paraolimpijskie w Pekinie, które przyczynią się do wzrostu na poziomie 8,9%. Natomiast za sprawą Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w Katarze w czwartym kwartale 2022 roku wartość rynku wzrośnie o 9,2%.

« poprzedni   |   następny » « wróć

Komentarz miesiąca

Komunikacja wizualna na wojnie i obok wojny

Wojna – niespodziewana i szokująca agresja Rosji na Ukrainę. Gdy próbuję nieco uspokoić głowę, staram się także stawiać pytania o rolę komunikacji wizualnej w tym trudnym czasie bombardowań i ostrzeliwań ukraińskich miast. Każda wojna wynajduje wszak własną komunikację, osobny wizualny język, znamienny tylko dla danego konfliktu. W tym wypadku to przede wszystkim owo tajemnicze i wieloznaczne „Z” na rosyjskich pojazdach bojowych, nazywane już dziś...

Reklama