Kalendarium

01-03.02.2023 · RemaDays, Nadarzyn

23-26.05.2023 · FESPA, Monachium

05-07.09.2023 · Warsaw Print Tech Expo, Nadarzyn

Wyniki raportu. Długoterminowa skuteczność outdooru

© AMS

Wyniki raportu przygotowanego przez MediaCom we współpracy z AMS potwierdzają skuteczność outdooru w długookresowej komunikacji. Dobrze zaplanowane działania skutecznie budują wizerunek marki oraz sprzedaż.
W trakcie wydarzenia Data Driven DOOH zaprezentowano wyniki raportu opracowanego przez MediaCom Business Science Warsaw, we współpracy z AMS. W publikacji „Myślenie długoterminowe w marketingu” przeanalizowano dane z blisko 400 kampanii zrealizowanych na nośnikach OOH w latach 2016-21 w Polsce (ponad 230 kampanii) oraz we Włoszech, Austrii, USA i Kanadzie. Twórcy raportu skoncentrowali swoją uwagę na kampaniach marek z branży FMCG oraz telekomunikacji.

Cieszące wyniki
Z analiz wynika, że kampanie prowadzone w OOH mają najwyższy spośród wszystkich kanałów komunikacji mnożnik długookresowy, czyli stosunek sprzedaży dobudowanej łącznie w krótkim i długim okresie do sprzedaży dobudowanej wyłącznie w krótkim okresie. W przypadku outdooru wynosi on 3,2, przy 2,9 w odniesieniu do reklamy telewizyjnej i kinowej czy 2,5 reklam wideo w internecie. Uwzględnienie perspektywy długookresowej powoduje, że w rankingu wydajności mediów (obejmującym również aspekt kosztów), outdoor znajduje się na trzecim miejscu, ustępując miejsca jedynie telewizji i kinu.
Izabela Walaszek z domu mediowego MediaCom wskazuje, że o skuteczności OOH w budowaniu świadomości marki oraz sprzedaży długookresowej stanowi zapamiętywanie komunikatu przez konsumentów. Z dostępnych danych wynika, że w przypadku outdooru poziom AdStocku jest bardzo wysoki, zwłaszcza skonfrontowany z wynikami innych kanałów dotarcia. Wskaźnik AdStock w przypadku kampanii w OOH to 50 proc. (to wpływ kampanii na kolejny tydzień). Z kolei recall - pokazujący prawdopodobieństwo zapamiętania przekazu - w outdoorze sięga poziomu reklam telewizyjnych (31 proc.).

Zmienione podejście reklamodawców
Warunki zewnętrze, jak wojna w Ukrainie, niestabilność łańcuchów dostaw, ale też zmieniające się postawy konsumenckie i mocne wejście na rynek młodych pokoleń, sprawiają, że reklamodawcy coraz częściej skłaniają się ku dobrze zaplanowanej, długookresowej komunikacji. Co więcej, zmieniające się postawy konsumentów przekładają się na zmiany w skuteczności działań reklamowych i jakość dialogu marki z jej odbiorcą. Warto tu powiedzieć o takich rozwiązaniach, jak AdBlock w przypadku kampanii online czy też o odwrocie niektórych grup celowych od tradycyjnej, linearnej telewizji. Tymczasem, jak wynika z badań, kierując swoją uwagę ku komunikacji rozciągniętej w czasie, czyli nastawionej na efekty w dłuższej perspektywie, marki powinny zwrócić szczególną uwagę na efektywność działań w outdoorze. Przy czym długookresowość należy rozumieć jako efekt występujący nawet po roku od ustania działań reklamowych.

Cały raport „Myślenie długoterminowe w marketingu” jest do pobrania pod adresem:

https://business-science.pl/jak_budowac_dlugookresowa_sprzedaz_marki_mediami_ooh_businesssciencewarsaw_ams/

« poprzedni   |   następny » « wróć

Komentarz miesiąca

Komunikacja wizualna na wojnie i obok wojny

Wojna – niespodziewana i szokująca agresja Rosji na Ukrainę. Gdy próbuję nieco uspokoić głowę, staram się także stawiać pytania o rolę komunikacji wizualnej w tym trudnym czasie bombardowań i ostrzeliwań ukraińskich miast. Każda wojna wynajduje wszak własną komunikację, osobny wizualny język, znamienny tylko dla danego konfliktu. W tym wypadku to przede wszystkim owo tajemnicze i wieloznaczne „Z” na rosyjskich pojazdach bojowych, nazywane już dziś...

Reklama