Kalendarium

01-03.02.2023 · RemaDays, Nadarzyn

23-26.05.2023 · FESPA, Monachium

05-07.09.2023 · Warsaw Print Tech Expo, Nadarzyn

Pomagamy #sPRINTem

© LFP Industrial Solutions

Firma LFP Industrial Solutions uruchomiła program „Pomagamy #sPRINTem”, którego celem jest popularyzacja wśród pracowników - a od niedawna również klientów i partnerów -zdrowia, aktywności fizycznej, a także idei wspólnego spalania kalorii, a co najważniejsze pomagania dzieciom i młodzieży, w lepszym starcie w przyszłe, dorosłe życie. Tym samym firma przekazuje co miesiąc wsparcie finansowe dwunastu najmłodszym wychowankom Fundacji ESPA.

Fundacja ESPA jest organizacją pozarządową o charakterze non-profit, z siedzibą w Legnicy, która poprzez edukację chce kształtować przyszłe pokolenie ludzi odpowiedzialnych, wywierających pozytywny wpływ na otoczenie. Celami ESPA są między innymi: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz działania na rzecz wyrównywania szans tych rodzin i osób, ochrona i promocja zdrowia, podejmowanie i wspieranie działań w zakresie promocji nauki, szkolnictwa, edukacji, oświaty i wychowania, organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Pierwotnie akcja była promowana wśród pracowników LFP Industrial Solutions. Ze względu na to, że to działanie odbiło się szerokim echem również wśród klientów i partnerów firmy, producent postanowił rozszerzyć jej zakres. Do pomocy można przystąpić w dowolnym momencie 2021 roku poprzez dołączenie do Grupy „Akcja pomagamy #sPRINTem”.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.lfp-industrial.pl/sprintem/.

 

« poprzedni   |   następny » « wróć

Komentarz miesiąca

Komunikacja wizualna na wojnie i obok wojny

Wojna – niespodziewana i szokująca agresja Rosji na Ukrainę. Gdy próbuję nieco uspokoić głowę, staram się także stawiać pytania o rolę komunikacji wizualnej w tym trudnym czasie bombardowań i ostrzeliwań ukraińskich miast. Każda wojna wynajduje wszak własną komunikację, osobny wizualny język, znamienny tylko dla danego konfliktu. W tym wypadku to przede wszystkim owo tajemnicze i wieloznaczne „Z” na rosyjskich pojazdach bojowych, nazywane już dziś...

Reklama