Kalendarium

11-13.01.2022 · Viscom, Düsseldorf

01-04.02.2022 · ISE, Amsterdam

16-18.02.2022 · RemaDays, Nadarzyn

31-05.-03.06.2022 · FESPA, Berlin

Pomagamy #sPRINTem

© LFP Industrial Solutions

Firma LFP Industrial Solutions uruchomiła program „Pomagamy #sPRINTem”, którego celem jest popularyzacja wśród pracowników - a od niedawna również klientów i partnerów -zdrowia, aktywności fizycznej, a także idei wspólnego spalania kalorii, a co najważniejsze pomagania dzieciom i młodzieży, w lepszym starcie w przyszłe, dorosłe życie. Tym samym firma przekazuje co miesiąc wsparcie finansowe dwunastu najmłodszym wychowankom Fundacji ESPA.

Fundacja ESPA jest organizacją pozarządową o charakterze non-profit, z siedzibą w Legnicy, która poprzez edukację chce kształtować przyszłe pokolenie ludzi odpowiedzialnych, wywierających pozytywny wpływ na otoczenie. Celami ESPA są między innymi: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz działania na rzecz wyrównywania szans tych rodzin i osób, ochrona i promocja zdrowia, podejmowanie i wspieranie działań w zakresie promocji nauki, szkolnictwa, edukacji, oświaty i wychowania, organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Pierwotnie akcja była promowana wśród pracowników LFP Industrial Solutions. Ze względu na to, że to działanie odbiło się szerokim echem również wśród klientów i partnerów firmy, producent postanowił rozszerzyć jej zakres. Do pomocy można przystąpić w dowolnym momencie 2021 roku poprzez dołączenie do Grupy „Akcja pomagamy #sPRINTem”.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.lfp-industrial.pl/sprintem/.

 

« poprzedni   |   następny » « wróć

Komentarz miesiąca

„Odwilż”, słońce i przejaśnienia!!!

Po pandemicznym „zamrożeniu” i spowolnieniu branży związanej z komunikacją wizualną właśnie następuje przełom! Widać „odwilż” oraz nowe możliwości, a także nowe wyzwania, które teraz przed branżą stoją. W niniejszym numerze VISUAL COMMUNICATION – jako partner medialny – skupiamy się na Międzynarodowych Targach Reklamy i Druku „Warsaw Rema Extra”, które odbywają się w dniach 15-17. września.

Reklama