Wymiary przestrzeni

Data publikacji: Grudzień 2011

W dniach 15-18 listopada w Poznaniu miała miejsce konferencja i warsztaty Design w przestrzeni publicznej. Organizatorem tego współfinansowanego ze środków UE wydarzenia był Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz Wydział Architektury i Wzornictwa poznańskiego Uniwersytetu Artystycznego. Patronat medialny nad tym, dedykowanym głównie dla architektów, designerów, menedżerów, technologów i pracowników agencji reklamach wydarzeniem objął magazyn VISUAL COMMUNICATION.

 

Trzy dni warsztatów z dziedziny redefinicji małej architektury miejskiej, badania potrzeb użytkowników przestrzeni publicznej oraz kobiecych aspektów miejskiego designu zostały zwieńczone jednodniową konferencją, podczas której głos zabrali eksperci polscy i zagraniczni eksperci z branży design i projektowania. Wśród prelegentów należy wymienić m.in. prof. Uwe Reinchardta, prof. Janinę Kopiesz-Unger, prof. Wojciecha Horę, prof. Katarzynę Laskowską, prof. Jerzego Porębskiego oraz – wygłaszającego prelekcję „Miasto w mieście – projektowanie małej architektury w wielkich miastach” – prof. Andrzeja Wielgosza, z którym udało się nam przeprowadzić krótki wywiad. Pierwsza edycja konferencji przyciągnęła ponad 200 uczestników, co można poczytywać za duży sukces. Jednak o podsumowanie tego wydarzenia oraz prognozy na przyszłość zapytaliśmy współorganizatora konferencji, Dziekan Wydziału Architektury i Wzornictwa Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu – prof. zw. Bogumiłę Jung.


prof. zw. Bogumiła Jung, Dziekan Wydziału Architektury i Wzornictwa UA w Poznaniu

 

VC: Skąd narodził się pomysł zorganizowania konferencji?

 

BJ: Dynamika współcześnie zachodzących zmian zarówno społecznych, jak i kulturowych wywołuje potrzebę nowego spojrzenia na dotychczas stosowane rozwiązania w przestrzeni publicznej. Dlatego niezwykle ważne jest dzisiaj wskazanie społecznego kontekstu i nowych funkcji przestrzeni publicznej, zagrożonej degradacją, wynikającą m.in. z niewłaściwego rozumienia własności prywatnej, a także zwiększenie świadomości producentów i sektora prywatnego w zakresie podejmowania różnych działań wspierających, likwidowanie barier architektonicznych i przeciwdziałanie z tego tytułu wykluczeniom.

 

VC: Jak oceniają Państwo konferencję?

 

BJ: Dzięki konferencji udało się zainicjować dyskusję na temat konieczności nowego definiowania wartości przestrzeni publicznej. Wybitni europejscy specjaliści zaprezentowali nowe trendy w kształtowaniu przestrzeni publicznej i ich konteksty kulturowe. Uczestnicy dowiedzieli się jak planować systemy informacyjne w miastach, jak kreować przestrzeń, by była „dostępna” i przyjazna dla wszystkich. W konferencji uczestniczyło ponad 200 osób, wśród nich znaleźli się architekci i designerzy, managerowie firm zajmujących się działalnością w zakresie architektury, projektowania budowlanego i urbanistycznego, osoby odpowiedzialne za kształt przestrzeni publicznej w miastach i gminach w Wielkopolsce, a także osoby bezpośrednio zainteresowane poprawą jakości przestrzeni publicznej.

 

VC: Czy możemy spodziewać się za rok kolejnej edycji?

 

BJ: Design w przestrzeni publicznej to pierwsza edycja przedsięwzięcia zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, we współpracy z Wydziałem Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Mamy nadzieję, że tego typu przedsięwzięcia będą podejmowane w latach przyszłych. Przestrzeń publiczna jest przecież elementem budowania wizerunku miasta, a jej „dostępność” jest w końcu wyzwaniem dotyczącym zarówno współczesności, jak i przyszłości.

 

Prof. zw. UAP Andrzej Wielgosz, Pracownia interpretacji przestrzeni UA w Poznaniu

 

VC: Na czym polega dzisiaj projektowanie przestrzeni publicznych?

 

AW: Projektowanie przestrzeni publicznej, tak jak projektowanie każdej innej przestrzeni jest formą wypowiedzi o szczególnym znaczeniu w mieście. Projektowanie to szczególny sposób organizacji podziału tej przestrzeni.

 

VC: Czym jest przestrzeń publiczna w mieście?

 

AW: To podstawowa płaszczyzna komunikacji społecznej. Wartościowe, znaczące przestrzenie publiczne to takie, których wartość nie wyczerpuje się w ich użyteczności. Takie przestrzenie to metafory miasta – identyfikują miasto i są powodem refleksji filozoficznej. To pytanie w prowokuje inne pytanie – czy jest możliwe miasto bez przestrzeni publicznej? Miasto bez „miasta”? W jakimś sensie można sobie wyobrazić takie miasto, chociaż pewno nie byłoby to miasto w rozumieniu naszej kultury.

 

VC: Jakie jest miejsce komunikacji wizualnej w przestrzeni publicznej?

 

AW: Komunikacja generalnie, a zwłaszcza komunikacja wizualna to podstawowy wymiar życia społecznego w przestrzeni publicznej, w przestrzeni miasta – a w kontekście nowych mediów wydaje się to banalnie oczywiste.

 

VC: Czy w kontekście projektowania przestrzeni publicznych potrzebna jest zmiana sposobów myślenia o znaczeniu tych przestrzeni?

 

AW: Mam wrażenie, że ze wszystkich stron słychać wezwania do poszukiwania generalnych, zasadniczych zmian w wielu, może wszystkich, dziedzinach działalności człowieka. Taka potrzeba jest wyraźnie czytelna. Projektowanie jest formą refleksji filozoficznej i z natury rzeczy sprzyja poszukiwaniu nowych postaw, nowych znaczeń, nowych rozwiązań formalnych, funkcjonalnych etc. Spośród kilku programów badawczych, które realizujemy w Pracowni Interpretacji Przestrzeni na Wydz. Architektury UAP jeden z nich polega na „doświadczaniu przestrzeni” – jej społecznej, geograficznej, fizycznej – percepcji w globalnym kontekście. „Experience….” przestrzeni publicznych w miastach może być wartościową podstawą do „nowych form wypowiedzi projektowej” i tym samym „nowego” myślenia o przestrzeniach publicznych w mieście. ( Wielgosz. A – Summa Imaginare, Doświadczyć…./ Experience…, Wyd.UAP – 2011)

 

VC: A jak wygląda świadomość Polaków w porównaniu z mieszkańcami innych krajów?

 

AW: Wydaje się, że ani my ani inne nacje nie wyróżniają się jakąś szczególną zdolnością albo niezdolnością w komunikacji wizualnej, formułowaniu potrzeby wartościowej przestrzeni publicznej – zwłaszcza w szerokim, współczesnym kontekście globalnym.

« poprzedni   |   następny » « wróć

Komentarz miesiąca

Małe kroczki dla wspólnego dobra

Obecne czasy stają się coraz bardziej burzliwe i niespokojne. W takiej epoce także komunikacja wizualna staje w obliczu sytuacji, w której powinna za każdym razem od nowa przemyśliwać swoją rolę, by dążyć do ulepszenia świata. Zdaję sobie w pełni sprawę z naiwności tego postulatu, lecz mimo wszystko sądzę, że pozostaje on ważny, a może wręcz kluczowy. Z najnowszego numeru VISUAL COMMUNICATION, dowiecie się zatem między innymi....

Reklama