Kalendarium

11-13.01.2022 · Viscom, Düsseldorf

01-04.02.2022 · ISE, Amsterdam

16-18.02.2022 · RemaDays, Nadarzyn

31-05.-03.06.2022 · FESPA, Berlin

Zmiany u Avery Dennison

Firma Avery Dennison, producent etykiet samoprzylepnych i materiałów graficznych, sprzedała swoją działalność w zakresie arkuszy offsetowych w Europie, na Bliskim Wschodzie i w regionie Afryki Północnej (EMENA) firmie Torraspapel, będącej spółką producenta wyrobów papierniczych Lecta. W ramach transakcji firma Lec­ta przejmie produkcję portoflio sa­mo­przy­lep­nych pa­pie­rów i fo­lii Fasson i Jac od Ave­ry Den­ni­son w EMENA, natomiast Lec­ta będzie je nadal pro­du­ko­wać na pod­sta­wie spe­cjal­nej umo­wy li­cen­cyj­nej, za­cho­wu­jąc do­stęp­no­ść produktów Fasson i Jac za po­śred­nic­twem ist­nie­jącej sie­ci dys­try­bu­to­rów.

« poprzedni   |   następny » « wróć

Komentarz miesiąca

„Odwilż”, słońce i przejaśnienia!!!

Po pandemicznym „zamrożeniu” i spowolnieniu branży związanej z komunikacją wizualną właśnie następuje przełom! Widać „odwilż” oraz nowe możliwości, a także nowe wyzwania, które teraz przed branżą stoją. W niniejszym numerze VISUAL COMMUNICATION – jako partner medialny – skupiamy się na Międzynarodowych Targach Reklamy i Druku „Warsaw Rema Extra”, które odbywają się w dniach 15-17. września.

Reklama