Kalendarium

17-18.09.2020 · Retail Summit, Warszawa

18-20.11.2020 · Fast Textile, Nadarzyn

24-26.11.2020 · InPrint, Milan

12-15.01.2021 · Heimtextil, Frankfurt

10-12.02.2021 · RemaDays, Nadarzyn

Zmiany u Avery Dennison

Firma Avery Dennison, producent etykiet samoprzylepnych i materiałów graficznych, sprzedała swoją działalność w zakresie arkuszy offsetowych w Europie, na Bliskim Wschodzie i w regionie Afryki Północnej (EMENA) firmie Torraspapel, będącej spółką producenta wyrobów papierniczych Lecta. W ramach transakcji firma Lec­ta przejmie produkcję portoflio sa­mo­przy­lep­nych pa­pie­rów i fo­lii Fasson i Jac od Ave­ry Den­ni­son w EMENA, natomiast Lec­ta będzie je nadal pro­du­ko­wać na pod­sta­wie spe­cjal­nej umo­wy li­cen­cyj­nej, za­cho­wu­jąc do­stęp­no­ść produktów Fasson i Jac za po­śred­nic­twem ist­nie­jącej sie­ci dys­try­bu­to­rów.

« poprzedni   |   następny » « wróć

Komentarz miesiąca

Targi drupa przeniesione!

Messe Düsseldorf odkłada na później wiodące międzynarodowe targi drupa i Interpack. Interpack odbędzie się teraz od 25 lutego do 3 marca 2021 roku, natomiast drupa zostanie przesunięta na 20 do 30 kwietnia 2021 roku.

Czyniąc to, Messe Düsseldorf stosuje się do zalecenia zespołu ds. zarządzania kryzysowego niemieckiego rządu, aby przy ocenie wystąpienia ryzyka podczas ważnych wydarzeń uwzględniać zasady Instytutu Roberta Kocha.

Reklama