Kalendarium

01-03.02.2023 · RemaDays, Nadarzyn

23-26.05.2023 · FESPA, Monachium

05-07.09.2023 · Warsaw Print Tech Expo, Nadarzyn

Raport IGRZ. Reklamy OOH w Polsce

© Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej

Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej (IGRZ) przedstawiła raport dotyczący wielkości rynku OOH w Polsce w pierwszym kwartale 2023 roku. Dane wskazują, że estymowana wielkość sprzedaży na rynku reklamy zewnętrznej OOH w Polsce w trzech segmentach (Klasyczne OOH, City Transport oraz Reklama DOOH) zamknęła się w kwocie 115,8 milionów złotych i była wyższa o 5,6 procent w porównaniu z pierwszym kwartałem 2022.

 

Wzrost sprzedaży OOH na poziomie ponad 5 procent odpowiada przewidywanemu wzrostowi wszystkich mediów w tym okresie. Wpływ na ten wynik mają takie czynniki jak utrzymanie dobrej koniunktury dla reklamy OOH, zmiany cen sprzedaży powierzchni ekspozycyjnych na nośnikach reklamy OOH w związku z inflacją i większymi kosztami eksploatacji oraz rosnące udziały sprzedaży na nośnikach cyfrowych. Jeśli mowa o klasycznym OOH, w pierwszym kwartale 2023 roku wielkość sprzedaży wyniosła 80,70 milionów złotych i była niższa w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego o 6,5 procent. Spadek ten jest związany ze zmniejszeniem podaży powierzchni ekspozycyjnych tradycyjnych nośników, co związane jest z kolei z wprowadzeniem w życie uchwał krajobrazowych. Wielkość sprzedaży w sekcji City Transport wyniosła 7,20 milionów złotych i była wyższa w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego o 27,6 procent. Zaletą reklam w City Transport jest to, że nie są one przypisane do lokalizacji, tym samym nie są stałym elementem krajobrazu miasta. Pojazdy publicznego transportu zbiorowego pojawiają się w miejscach, gdzie stacjonarny outdoor jest ograniczony lub w ogóle nieobecny. Sprzedaż DOOH wyniosła z kolei 27,90 milionów złotych i była wyższa w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku o 57,4 procent. Trend wzrostowy w tym segmencie wynika z rosnącej liczby nośników cyfrowych dostępnych na rynku OOH oraz upowszechniania procesu automatyzacji zakupu i emisji reklam, w tym zastosowania programatycznego modelu zakupu.
Dane zostały przygotowane we współpracy IGRZ i Domu Mediowego STARCOM (Publicis Group).

« poprzedni   |   następny » « wróć

Komentarz miesiąca

Komunikacja wizualna na wojnie i obok wojny

Wojna – niespodziewana i szokująca agresja Rosji na Ukrainę. Gdy próbuję nieco uspokoić głowę, staram się także stawiać pytania o rolę komunikacji wizualnej w tym trudnym czasie bombardowań i ostrzeliwań ukraińskich miast. Każda wojna wynajduje wszak własną komunikację, osobny wizualny język, znamienny tylko dla danego konfliktu. W tym wypadku to przede wszystkim owo tajemnicze i wieloznaczne „Z” na rosyjskich pojazdach bojowych, nazywane już dziś...

Reklama